:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

ชื่อ: อบรมโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566

11 ก.ค. 2566

รายละเอียด: วันที่ 11กรกฎาคม 2566 นายสมพร ชัยตั้งจิต นายกเทศมนตรีตำบลบุแกรง ได้เป็นเกียรติเปิดพิธีฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร