:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

ชื่อ: ฉีดวัคซีนป้อฃกันโรคพิษสุนัขบ้า

21 ก.ย. 2566

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 21 - 22 เดือนกันยายน 2566 นายสมพรชัยตั้งจิต นายกเทศมนตรีตำบลบุแกรง มอบหมายให้งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้อฃกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุขนัขและแมวในพื้นที่ตำบลบุแกรง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร