:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

ชื่อ: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3 ก.ค. 2566

รายละเอียด: วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุพัตรา ซื่อสัตย์ ปลัดเทศบาลตำบลบุแกรง พร้อมพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบุแกรง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา ปลูกจิตสำนึกความมีวินัยของผู้บริหารและพนักงาน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบุแกรง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร