:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

ประวัติความเป็นมา

   ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เดิมเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้วขึ้นอยู่กับอำเภอ ท่าตูม ต่อมาแบ่งแยกอำเภอเป็นอำเภอจอมพระ ซึ่งตำบลบุแกรงมีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

                - เมื่อปี พ.ศ. 2518 มีการแบ่งแยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือตำบลบุแกรง และตำบลบ้านผือตำบลบุแกรง จึงมีหมู่บ้านอยู่ 15 หมู่บ้าน
                - เทศบาลตำบลบุแกรง มีที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านขามหมู่ที่ 11 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ห่างจากอำเภอจอมพระระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด สุรินทร์ระยะทาง 39 กิโลเมตร