:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มแจ้งขอติดตั้งเพิ่มเติมไฟฟ้าส่องสว่าง 13 ก.ย. 66
2 แบบฟอร์มแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 13 ก.ย. 66
3 แผนผังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1-15 13 ก.ย. 66
4 คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 13 ก.ย. 66