:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์. 044-558961 โทรสาร.044-558962 Email : bukrang4.0@gmail.com

คณะผู้บริหาร
นายสมพร ชัยตั้งจิต
นายกเทศมนตรีตำบลบุแกรง
โทร 089-8455531
นายประยงค์ ไกรสุข
รองนายกเทศมนตรี
โทร 093-5642289
นางเฉลิม เพิ่มทรัพย์
รองนายกเทศมนตรี
โทร 087-8711277
นางสถาพร ดาศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 062-1979123
นางทองฝอย สมานมิตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 081-9774829